RSS

Kategoriarkiv: Firma

Bedrift hjelp – Firma hjelp – Starte eget firma

Starte eget firma

Guide for deg som skal starte egen Bedrift

Når du skal starte firma må du velge en selskapsform som gir deg og din bedrift de beste rammebetingelsene. Det er store forskjeller mellom rammevilkårene til en som er innehaver av et enkeltmannsforetak og innehavere av et AS eller NUF.

Skal du starte egen bedrift?

Mange går med en gründer i magen, og har ønske om å starte egen bedrift. Det er mange områder gründeren må tenke på, og det finnes en mengde fallgruver. Oppstart av egen virksomhet starter ofte med en god ide og et behov i markedet etter en tjeneste eller et produkt. Deretter må ideen struktureres slik at en bedrift kan etableres og arbeidet kan begynne. Når du skal starte firma er hvilken selskapsform du som gründer velger avgjørende for hvilke rettigheter du får, hvilken personlig risiko du tar og hvordan beskatningen av selskapet ditt blir.

Lær av andre gründere sine 2 vanligste feil:

Den første feilen

Man etablerer selskapet uten å være klar over hvilke rammevilkår selskapsformen gir, eller om det finnes andre og bedre alternativer. Dette skyldes i stor grad mangel på informasjon. FirmaHjelp prøver å rette på dette ved å ikke bare selge selskapsetableringer, men også å informere om fordeler og ulemper ved de ulike selskapsformene. Ønsker du å snakke med en rådgiver om din situasjon kan du om å bli oppringt. Første ledige bedriftsrådgiver vil ringe deg opp, og det koster ingenting.

Den andre feilen

Grundere venter med å etablere selskapet til tjenesten/produktet skal selges. Det medfører at eventuelle kostnader i planleggelsesfasen og forprosjektet ikke kan taes med i regnskapet for selskapet, da kostnadene forekom før selskapet ble etablert. Da selskapets kostnader medfører mindre skatt, vil det være smart å etablere selskapet så snart man har besluttet at man skal starte firma, og ikke nødvendigvis vente til alle planer er lagt.

Hvilken selskapsform bør jeg velge?

Det er lett å starte firma som et enkeltmannsforetak. Man trenger kun å fylle ut et skjema og sende dette til Brønnøysundregistrene. Få selvstendig næringsdrivende er allikevel klar over at enkeltmannsforetak blir grovt diskriminert.

Du har full personlig risiko, som medfører at du ved en mislykket satsning som eier vil være ansvarlig for all gjeld og selskapets forpliktelser med egen økonomi. Det kan i ytterste konsekvens medføre at du må selge alt du eier for å dekke ”selskapets” gjeld og risikerer å bli slått personlig konkurs.

Du kan ikke ansette deg selv, og mister dermed en mengde sosiale rettigheter som rett til dagpenger ved arbeidsledighet eller permitteringer, rett til 100% sykepenger osv.

Enkeltmannsforetak får ikke mulighet til å reinvestere et overskudd i bedriften uten å måtte betale full lønnsbeskatning som kan være så høy som over 50% før reinvesteringen kan skje.

Vi oppfordrer deg som skal starte bedrift å lese valg av selskapsform guidene. Se hvilken selskapsform som passer dine drømmer, ambisjonsnivå og kapitalbehov

Er aksjeselskap et bedre alternativ?

Et aksjeselskap (AS) er i de aller fleste tilfeller en bedre organisasjonsform for de som skal starte bedrift. Her er du ikke personlig ansvarlig for selskapets gjeld, som medfører at du ved en mislykket satning mister kun mister det du har satset, men ikke dine private eiendeler. Du kan ansette deg selv og automatisk få de vanlige godene som 100% sykepenger, arbeidsledighetstrygd, rett til minstefradrag osv. Selskapet får også et mer profesjonelt skatteregime som medfører at en kan reinvestere overskudd i bedriften ved kun å betale selskapsskatt på 28 %.

Å starte firma som et AS er noe mer komplisert enn å registrere et enkeltmannsforetak, og det er flere løpende formaliteter som skal gjennomføres slik som generalforsamlinger med mer. I tillegg må man innbetale kr 100.000 i egenkapital før selskapet kan etableres i tillegg til at en revisor skal godkjenne åpningsbalanse og gi sin villigheterklæring. Hovedgrunnen til at mange fremdeles velger å registrere sin virksomhet som et enkeltmannsforetak er at de ikke har de nødvendige 100 000 kronene man må ha for å komme i gang.

Hva hvis vi ikke har 100.000 i egenkapital?

Et populært alternativ til vanlige aksjeselskap er selskapsformen NUF. Mer enn 5000 nyregistreringer av NUF i 2010 gjør denne selskapsformen til en av de mest populære for de som skal starte firma. Måten dette gjøres på er å registere et Limited (engelsk aksjeselskap) i UK, og en norsk avdeling av dette selskapet opprettes deretter i Norge. Du forholder deg til driften i Norge på samme måte som et hvilket som helst AS, mens vi som leverandør håndterer alt av vedlikehold av det engelske selskapet.

Et NUF selskap koster kun kr. 5000 og gir deg nøyaktig de samme fordelene som et AS. Ingen krav til aksjekapital og du kan ansette deg selv og få alle sosiale goder.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Firmahjelp – Starte firma – Starte Nuf – NUF – Bankkonto

Trenger du firmahjelp? Ønsker du å starte eget firma?

Bedrift hjelp tilbyr NUF Firma fra Kr 1 900,-            Bedrift hjelp tilbyr Norske aksjeselskap fra Kr 4 000,-

Har du behov for Firma bankkonto i England, med visakort og nettbank? Pris fra Kr 2 900,- (engangsavgift)

Hvorfor velge bedrift hjelp?

Uansett om du skal i gang med selskapsetablering nå, eller om du ditt firma er i en driftsfase så kan vi hjelpe deg. Bedrift hjelp leverer komplette tjenester uten skjulte kostnader fra start til mål.

Kontakt bedrift hjelp direkte her:

Mobil: 45 10 15 56

Mobil: 45 12 95 79

Kontakt Firma og bedrift hjelp direkte her eller mobil: 45 10 15 56

Komplette tjenester

Vi har stor fokus på at våre tjenester leveres komplette. Enten du velger selskapsetablering eller utendlansk firma bankkonto, så får du alt inkludert uten skjulte kostander eller mangler.

Norsk aksjeselskap

Ved å etablere AS får du en selskapsform som skiller mellom eierens og bedriftens økonomi, og som har et profesjonelt skatteregime. Det er fortsatt krav til 100 000 kr i egenkapital, men dette forventes å senkes til 30 000 i årsskiftet 2011/2012. Mindre AS’er slipper revisjonsplikten f.o.m 01 mai 2011.

Det er fortsatt lovpålagt med revisors godkjennelse ved etablering. Hos oss er dette inkludert i prisen.

NUF (Norskregistert Utenlandsk Foretak)

Ved å etablere NUF selskap får du nøyaktig de samme fordelene som et AS. Eieren har mulighet til å ansette seg selv, rett til sykepenger, rett til dagpenger, rett til minstefradrag og rett til å benytte statens skattefrie satser for reise, kost og losji.
Bedrift hjelp tilbyr en totalpakke med alle forpliktelser til engelske myndigheter inkludert i prisen.

Kontakt bedrift hjelp direkte her:

Mobil: 45 10 15 56

Mobil: 45 12 95 79

Kontakt Firma og bedrift hjelp direkte her eller mobil: 45 10 15 56

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Konkurs -Konkurs hjelp – Bedrifthjelp – Hvordan unngå omstøtelse i konkurser? – Dekningsloven

Omstøtelse etter dekningsoven §§ benyttes i konkurser, herunder i tilfeller hvor man selv melder oppbud. Dekningsloven gir bostyrer muligheter til å omstøte tbetalinger, sikeretsstillelser, pantsettelser, salg og andre overføringer av verdier.

Kontakt bedrift hjelp direkte her alt mobil: 45 10 15 56

Omstøtelse fristen er normalt 3 måneder, men hvis du har f.eks. utbetalt lønn til nært familiemedlem som har jobbet i samme bedrift som deg, kan lønnen omstøtes inntil 1 år. Dt kalles forfordeling av kreditorene. Dvs. at du gir en kreditor prioritet fremfor andre og det er ikke tillat iht. Dekningslovens bestemmelser.

Skal du unngå omstøtelse må alle transaksjonene og aktivitetene skje minst 3 måneder før du går konkurs eller melder oppbud. I motsatt fall er det stor risiko for at alt blir tilbakeført til boet.  Er mottakeren av verdiene klar over eller burde vært klar over t du er ilsolvent. Kan omstøtelsen skje utover 3 måneder.

Hovedreglen er at man foretar alle transaksjoner minst 3 måneder før og at hvis man skal overføre til en nær krets, bruker et mellom ledd. Hvis du ønsker råd eller yttligere informasjon. Eller at du trenger et mellomledd for dine transaksjoner og aktiviteter. Kan du kontakte et firma som jeg hvet har hjulpet andre aktører og de har mange løsninger på dine utfordringer.

Her gir vi deg de mest aktuelle rådene og tiltakene som er tilgjengelig for Konkurs saker, Oppbud, Økonomiske problemer, og problemer med offentlige myndigheter som Skattevesenet og påtalemyndighetene.

Her finner du de met kontroversielle rådene og prktisk veiledning til å:

 • Re-strukturere næringsvirksomhet
 • Konkurser
 • Overføring av verdier i gammelt til nytt firma
 • Sikring av verdier
 • Problemer med Avgiftsmyndghetene
 • Problemer medpåtalemyndighetene
 • Vidreføre  firmaet før en konkurs

Kontakt bedrift hjelp direkte her alt mobil: 45 10 15 56

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bedrifthjelp – Konkurs – Konkurshjelp – Økonomi hjelp – Bli gjeldfri på 3 uker!

Bedrift hjelp tilbyr re-organisering av alle type virksomheter og bransjer.

Sliter du økonomisk?

Har du stor gjeld?

Strever du med å få endene til å møtes?

Bedrift hjelp kan hjelpe deg fra å være en gjelds slave til å få en ny start med ditt firma.

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt bedrift hjelp direkte her alt mobil: 45 10 15 56

Husk! Har du økonomiske problemer er ikke alltid den rette løsningen å øke kassakrediten, låne mere kapital med sikkerhet i private eiendeler, initiere gjelds akkord, forhandle frem en nedbetalings avtale etc.

Dette løser kun problemet kortsiktig og kan forværre situasjonen yttligere. Man løser ikke de underliggende problemene.
Ofte er økonomiske problemer et resultat av en kortere eller lengre periode med nedgang i inntekter og/eller uventet store kostnader eller avskrivninger.

Har man kommet seg ut av vanskelighetene og man starter å tjene penger igjen. Vil tidligere gjeldsposter, allikevel tynge deg slik at inntektene i beste fall kun dekker driftsutgiftene og gamle gjeldsposter.

Ofte ser man ikke faresignalene før man i værste fall får en konkurs begjæring.

En konkurs er forbundet med noe negativt. Men faktum er at en konkurs kan være befriende.

Befriende ved at du blir gjeldsfri!

Ved en konkurs står du ikke personlig ansvarlig for gjeld i selskapet. Herunder gjeld til kemneren og fylkesskatte kontoret.
Dermed kan du ta med deg alle verdier og eiendeler over i et nytt selskap.
Ved at du etablerer et nytt firma og overdrar innmaten fra ditt gamle gjeldstyngede firma over til ditt nye firma som er gjeldsfritt!

Du kan overdra alt fra ditt gamle firma. Du kan også overdra:
• firma navn
• telefon nummer
• lokaler
• varelager
• kundefordringer
• kunder
• leverandør avtaler
• biler
• m.m.

Ved en slik overdragelse merker ikke dine forretnings forbindelser og ansatte noen ting, utover hva du formidler av informasjon.

Bedrift hjelp, hjelper deg med informasjons materiale til forretnings forbindelser og ansatte hvis du ønsker dette.

Bedrift hjelp bistår deg vidre med å slå deg selv konkurs. Dette kalles juridisk for å melde oppbud. Når du melder oppbud går du teknisk sett konkurs. Men i motsetning til at noen begjærer og slår deg konkurs. Beholder du kontrollen over situasjonen ved at du slår deg selv konkurs.

Økonomi hjelp, Hjelper deg med alt det praktiske ved denne re-struktureringen, samt oven for bostyrer hvis det skulle være nødvendig.

Har du gjeld på forskudds trekk, merverdiavgift, skatt og arbeidsgiver avgift. Vil du være svært tjent med å gjennomføre en selvutløsende konkurs.

Hvorfor?

De aller fleste som har skattegjeld har veldig små sjangser til å nedbetale denne gjelden eller sannere gjelden på den tradisjonelle måten.

Dette har med at avgiftsmyndighetene skjeldent gir deg en nedbetalings avtale og har i tillegg en lei tendens til å begjære deg konkurs veldig raskt hvis du skylder beløp over kr 60 000,-

Har du økonomiske problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt bedrift hjelp direkte her alt mobil: 45 10 15 56

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Konkurs – Konkurshjelp – Økonomi hjelp – Har du mottatt konkursvarsel?

Driver du næringvirksomhet og sliter økonomisk?

Har du nettopp fått et konkursvarsel?

Har du fått konkursvarsler flere ganger?

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt bedrifthjelp direkte her – Mobil: 45 10 15 56!

Da er dette gode indikasjoner på at noe er galt med din gjeldssituasjon. Ofte er det den kortsiktige gjelden som er gjengangere i statistikken når det gjelder konkursvarsel. Kortsiktig gjeld kan være gjeld til leverndører, løpende og kortsiktige avtaler, leasing, underleverndører, ansatte m.m.

Et konkursvarsel er ikke det samme som om du blir begjært konkurs, men det er et av flere formelle krav den som ønsker å slå deg konkurs før han kan sende en begjæring til skifteretten om å slå deg konkurs. Som en god tommelfinger regel tar det ca.1,5 til 2 måneder fra du har fått konkursvarselet til du faktisk blir slått konkurs.

Dette har med de formelle krav til betalings frister som det gis før de kan begjære deg konkurs. Har du fått et konkursvarsel har du dermed rimelig tid til å re-strukturere din virksomhet slik at du foretar en virksomhetsoverdragelse fra ditt gamle gjeldstyngede selskap til et nytt selskap du oppretter.

Viste du at du kan:

1. Ta med deg alle verier fra det gamle til det nye selskapet

2. Helt lovelig legge igjen gjelden i det gamle firma og drive gjeldsfritt med samme virksomhet i det nye?

3. Ta med deg ditt gamle firma navn over i det nye firma?

4. Ta med deg telefon nummer, adresser og mobil nummer over i det nye firma?

5. Kvitte deg med uønskede ansatte i det gamle firma når du overdrar til nytt firma?

6. Ta med deg alt maskiner og utstyr over i nytt firma?

7. Ta med deg leasing av maskiner, utstyr og biler over i nytt firma?

Som du ser har du alt og vinne og lite å tape på å overdra virksomheten din over i et nytt firma. I værste fall har du ca 1,5 måneder før du blir slått konkurs.

Innen den tid bør du ha ordnet med overdragelsen. I motsatt fall vil du miste alt du har inkludert din egen arbeidsplass.

Konkurshjelp er den firma rådgiveren som har lengst erfaring og ekspertise på slike type saker og kan hjelpe med all praktisk hjelp du trenger for å lykke.

Best av alt så får du en ny start som gjeldsfri næringsdrivende.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Konkurs – Konkurshjelp – Bedriftshjelp – Bli gjeldfri nå!

Bedriftshjelp tilbyr re-organisering av alle type virksomheter og bransjer.

Sliter du økonomisk?

Har du stor gjeld?

Strever du med å få endene til å møtes?

Bedriftshjelp kan hjelpe deg fra å være en gjelds slave til å få en ny start med ditt firma.

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt bedrift hjelp direkte her alt mobil: 45 10 15 56

Husk! Har du økonomiske problemer er ikke alltid den rette løsningen å øke kassakrediten, låne mere kapital med sikkerhet i private eiendeler, initiere gjelds akkord, forhandle frem en nedbetalings avtale etc.

Dette løser kun problemet kortsiktig og kan forværre situasjonen yttligere. Man løser ikke de underliggende problemene.
Ofte er økonomiske problemer et resultat av en kortere eller lengre periode med nedgang i inntekter og/eller uventet store kostnader eller avskrivninger.

Har man kommet seg ut av vanskelighetene og man starter å tjene penger igjen. Vil tidligere gjeldsposter, allikevel tynge deg slik at inntektene i beste fall kun dekker driftsutgiftene og gamle gjeldsposter.

Ofte ser man ikke faresignalene før man i værste fall får en konkurs begjæring.

En konkurs er forbundet med noe negativt. Men faktum er at en konkurs kan være befriende.

Befriende ved at du blir gjeldsfri!

Ved en konkurs står du ikke personlig ansvarlig for gjeld i selskapet. Herunder gjeld til kemneren og fylkesskatte kontoret.
Dermed kan du ta med deg alle verdier og eiendeler over i et nytt selskap.
Ved at du etablerer et nytt firma og overdrar innmaten fra ditt gamle gjeldstyngede firma over til ditt nye firma som er gjeldsfritt!

Du kan overdra alt fra ditt gamle firma. Du kan også overdra:


• firma navn
• telefon nummer
• lokaler
• varelager
• kundefordringer
• kunder
• leverandør avtaler
• biler
• m.m.

Ved en slik overdragelse merker ikke dine forretnings forbindelser og ansatte noen ting, utover hva du formidler av informasjon.

Konkurs hjelp, hjelper deg med informasjons materiale til forretnings forbindelser og ansatte hvis du ønsker dette.

Konkurs hjelp bistår deg vidre med å slå deg selv konkurs. Dette kalles juridisk for å melde oppbud. Når du melder oppbud går du teknisk sett konkurs. Men i motsetning til at noen begjærer og slår deg konkurs. Beholder du kontrollen over situasjonen ved at du slår deg selv konkurs.

Konkurshjelp, Hjelper deg med alt det praktiske ved denne re-struktureringen, samt oven for bostyrer hvis det skulle være nødvendig.

Har du gjeld på forskudds trekk, merverdiavgift, skatt og arbeidsgiver avgift. Vil du være svært tjent med å gjennomføre en selvutløsende konkurs.

Hvorfor?

De aller fleste som har skattegjeld har veldig små sjangser til å nedbetale denne gjelden eller sannere gjelden på den tradisjonelle måten.

Dette har med at avgiftsmyndighetene skjeldent gir deg en nedbetalings avtale og har i tillegg en lei tendens til å begjære deg konkurs veldig raskt hvis du skylder beløp over kr 60 000,-

Har du økonomiske problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):
Kontakt konkurs hjelp direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Konkurshjelp – Bli gjeldfri innen 3 uker!

Wimome tilbyr re-organisering av alle type virksomheter og bransjer.

Sliter du økonomisk?

Har du stor gjeld?

Strever du med å få endene til å møtes?

Wimome kan hjelpe deg fra å være en gjelds slave til å få en ny start med ditt firma.

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt en rådgiver direkte her alt mobil: 45 10 15 56

Husk! Har du økonomiske problemer er ikke alltid den rette løsningen å øke kassakrediten, låne mere kapital med sikkerhet i private eiendeler, initiere gjelds akkord, forhandle frem en nedbetalings avtale etc.

Dette løser kun problemet kortsiktig og kan forværre situasjonen yttligere. Man løser ikke de underliggende problemene. Ofte er økonomiske problemer et resultat av en kortere eller lengre periode med nedgang i inntekter og/eller uventet store kostnader eller avskrivninger. Har man kommet seg ut av vanskelighetene og man starter å tjene penger igjen. Vil tidligere gjeldsposter, allikevel tynge deg slik at inntektene i beste fall kun dekker driftsutgiftene og gamle gjeldsposter.

Ofte ser man ikke faresignalene før man i værste fall får en konkurs begjæring. En konkurs er forbundet med noe negativt. Men faktum er at en konkurs kan være befriende.

Befriende ved at du blir gjeldsfri!

Ved en konkurs står du ikke personlig ansvarlig for gjeld i selskapet. Herunder gjeld til kemneren og fylkesskatte kontoret. Dermed kan du ta med deg alle verdier og eiendeler over i et nytt selskap. Ved at du etablerer et nytt firma og overdrar innmaten fra ditt gamle gjeldstyngede firma over til ditt nye firma som er gjeldsfritt!

Du kan overdra alt fra ditt gamle firma. Du kan også overdra:

 •  firma navn
 • telefon nummer
 • lokaler
 •  varelager
 • kundefordringer
 • kunder
 • leverandør avtaler
 • biler
 • m.m.

Ved en slik overdragelse merker ikke dine forretnings forbindelser og ansatte noen ting, utover hva du formidler av informasjon.

Wimome, hjelper deg med informasjons materiale til forretnings forbindelser og ansatte hvis du ønsker dette.

Wimome bistår deg vidre med å slå deg selv konkurs. Dette kalles juridisk for å melde oppbud. Når du melder oppbud går du teknisk sett konkurs. Men i motsetning til at noen begjærer og slår deg konkurs. Beholder du kontrollen over situasjonen ved at du slår deg selv konkurs.

Wimome, Hjelper deg med alt det praktiske ved denne re-struktureringen, samt oven for bostyrer hvis det skulle være nødvendig. Har du gjeld på forskudds trekk, merverdiavgift, skatt og arbeidsgiver avgift. Vil du være svært tjent med å gjennomføre en selvutløsende konkurs.

Hvorfor?

De aller fleste som har skattegjeld har veldig små sjangser til å nedbetale denne gjelden eller sannere gjelden på den tradisjonelle måten. Dette har med at avgiftsmyndighetene skjeldent gir deg en nedbetalings avtale og har i tillegg en lei tendens til å begjære deg konkurs veldig raskt hvis du skylder beløp over kr 60 000,-

Har du økonomiske problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt en rådgiver direkte her alt mobil: 45 10 15 56

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Konkurs – Bli gjeldfri innen 3 uker!

Wimome tilbyr re-organisering av alle type virksomheter og bransjer.

Sliter du økonomisk?

Har du stor gjeld?

Strever du med å få endene til å møtes?

Wimome kan hjelpe deg fra å være en gjelds slave til å få en ny start med ditt firma.

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt en rådgiver direkte her alt mobil: 45 10 15 56

Husk! Har du økonomiske problemer er ikke alltid den rette løsningen å øke kassakrediten, låne mere kapital med sikkerhet i private eiendeler, initiere gjelds akkord, forhandle frem en nedbetalings avtale etc.

Dette løser kun problemet kortsiktig og kan forværre situasjonen yttligere. Man løser ikke de underliggende problemene. Ofte er økonomiske problemer et resultat av en kortere eller lengre periode med nedgang i inntekter og/eller uventet store kostnader eller avskrivninger. Har man kommet seg ut av vanskelighetene og man starter å tjene penger igjen. Vil tidligere gjeldsposter, allikevel tynge deg slik at inntektene i beste fall kun dekker driftsutgiftene og gamle gjeldsposter.

Ofte ser man ikke faresignalene før man i værste fall får en konkurs begjæring. En konkurs er forbundet med noe negativt. Men faktum er at en konkurs kan være befriende.

Befriende ved at du blir gjeldsfri!

Ved en konkurs står du ikke personlig ansvarlig for gjeld i selskapet. Herunder gjeld til kemneren og fylkesskatte kontoret. Dermed kan du ta med deg alle verdier og eiendeler over i et nytt selskap. Ved at du etablerer et nytt firma og overdrar innmaten fra ditt gamle gjeldstyngede firma over til ditt nye firma som er gjeldsfritt!

Du kan overdra alt fra ditt gamle firma. Du kan også overdra:

 •  firma navn
 • telefon nummer
 • lokaler
 •  varelager
 • kundefordringer
 • kunder
 • leverandør avtaler
 • biler
 • m.m.

Ved en slik overdragelse merker ikke dine forretnings forbindelser og ansatte noen ting, utover hva du formidler av informasjon.

Wimome, hjelper deg med informasjons materiale til forretnings forbindelser og ansatte hvis du ønsker dette.

Wimome bistår deg vidre med å slå deg selv konkurs. Dette kalles juridisk for å melde oppbud. Når du melder oppbud går du teknisk sett konkurs. Men i motsetning til at noen begjærer og slår deg konkurs. Beholder du kontrollen over situasjonen ved at du slår deg selv konkurs.

Wimome, Hjelper deg med alt det praktiske ved denne re-struktureringen, samt oven for bostyrer hvis det skulle være nødvendig. Har du gjeld på forskudds trekk, merverdiavgift, skatt og arbeidsgiver avgift. Vil du være svært tjent med å gjennomføre en selvutløsende konkurs.

Hvorfor?

De aller fleste som har skattegjeld har veldig små sjangser til å nedbetale denne gjelden eller sannere gjelden på den tradisjonelle måten. Dette har med at avgiftsmyndighetene skjeldent gir deg en nedbetalings avtale og har i tillegg en lei tendens til å begjære deg konkurs veldig raskt hvis du skylder beløp over kr 60 000,-

Har du økonomiske problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt en rådgiver direkte her alt mobil: 45 10 15 56

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Konkurs – Konkurshjelp – Bedrift hjelp – Økonomi hjelp – Oppbud – Driv firmaet vidre selv om du går konkurs

Sliter du økonomisk?

Klarer du ikke å betjene din Skattegjeld og løpende skatter?

Fortvil ikke!…Den eneste måten å komme ut av det er å vinne i lotto eller å slå seg selv konkurs!

Med mindre du er den evige optimist eller har nettopp vunnet i lotto, trenger du ikke å lese videre. For oss “vanlig dødlige” er det viktig at man håndterer situasjonen korrekt. Det korrekte er at man skal kaste inn håndkle når det ikke går rundt lenger, jfr. konkursloven.

Kontakt bedrift hjelp direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Men det betyr ikke at du kan drive videre.

80 % av de som blir slått konkurs av kreditoren eller ved egen hånd (Oppbud) kan drive videre med “nye fjør og drakt”. Det er heller ikke uvanlig at man kan drive videre med samme firmanavnet, selv om man går konkurs. Hvordan er dette mulig?

fasiten er ikke komplisert. For å si det enkelt må du overdra innmaten i selskapet fra det gamle firma til det nye firma på en ryddig måte og vips så er du på banen igjen. værre er det ikke!

jeg vil anbefalle deg å ta kontakt med bedrifthjelp De gir vi deg de mest aktuelle rådene og tiltakene som er tilgjengelig for Konkurs saker, Oppbud, Økonomiske problemer, og problemer med offentlige myndigheter som Skattevesenet og påtalemyndighetene.

Her finner du de met kontroversielle rådene og prktisk veiledning til å:

 • Re-strukturere næringsvirksomhet
 • Konkurser
 • Overføring av verdier i gammelt til nytt firma
 • Sikring av verdier
 • Problemer med Avgiftsmyndghetene
 • Problemer medpåtalemyndighetene
 • Vidreføre firmaet før en konkurs

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt bedrift hjelp direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Alternativt kan du kontakte dem på telefon: +47 45 10 15 56

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Konkurs – Konkurshjelp – Oppbud – Økonomi hjelp – Driv firmaet videre etter konkurs!

inkasso_inkasso_ink_561842b

 • Har du mottatt konkursbegjæring?
 • Er du utsatt for tvangsinfordring?
 • Sliter du økonomisk?
 • Klarer du ikke å betjene din Skattegjeld og løpende skatter?

Fortvil ikke!?

Den eneste måten å komme ut av det er å vinne i lotto eller å slå seg selv konkurs!
Med mindre du er den evige optimist eller har nettopp vunnet i lotto, trenger du ikke å lese videre.

For oss ?

vanlig dødlige?

er det viktig at man håndterer situasjonen korrekt. Det korrekte er at man skal kaste inn håndkle når det ikke går rundt lenger, jfr. konkursloven.
Men det betyr ikke at du ikke kan drive videre.
97 % av de som blir slått konkurs av kreditoren eller ved egen hånd (Oppbud) kan drive videre med ?nye fjør og drakt?. Det er heller ikke uvanlig at man kan drive videre med samme firmanavnet, selv om man går konkurs.

Hvordan er dette mulig?
Fasiten er ikke komplisert. For å si det enkelt må du overdra innmaten i selskapet fra det gamle firma til det nye firma på en ryddig måte og vips så er du på banen igjen. værre er det ikke!
jeg vil anbefalle deg å ta kontakt med konkurshjelp:

www.konkurs-okonomi-hjelp.no

De gir vi deg de mest aktuelle rådene og tiltakene som er tilgjengelig for Konkurs saker, Oppbud, Økonomiske problemer, og problemer med offentlige myndigheter som Skattevesenet og påtalemyndighetene.
Her finner du de met kontroversielle rådene og prktisk veiledning til å:
· Re-strukturere næringsvirksomhet
· Konkurser
· Overføring av verdier i gammelt til nytt firma
· Sikring av verdier
· Problemer med Avgiftsmyndghetene
· Problemer medpåtalemyndighetene
· Vidreføre firmaet før en konkurs
Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):
Kontakt konkurshjelp direkte her! eller på mobil: 45 10 15 56

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
Følg med

Få nye innlegg levert til din innboks.